Gezi Rehberi

Anıtkabir, Türk Kurtuluş Savaşı'nın ve inkılaplarının önderi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün, Ankara Anıttepe'de bulunan anıt mezarıdır. Anıtkabir; Atatürk'ün Yurtta Sulh, Cihanda Sulh özdeyişinden ilham alınarak, çeşitli yabancı ülkelerden ve Türkiye'nin bazı bölgelerinden getirilen fidanlarla oluşturulan yeşil alan içinde yükselmektedir. Bu nedenle de adına Barış Parkı denilmiştir.

Müze Tel: (+90 312) 310 53 61

Müze Pazartesi günleri kapalıdır.

Mesafe: 4 km

Yüzyıllar boyunca şehri koruyan kale, şimdi Ankara'nın bir simgesidir, ve onun tarihi, bulundugu şehirden cok yaşlıdır. Kalenin, inşa edildiği zaman tam olarak bilinmemesine rağmen, Romenler tarafından inşa edilmiş olduguna inanılır , daha sonra onarılıp Selçuklar tarafından genişletilmilştir. Kuleler, Bent deresinin 110 metre yukarısına kurulmuştur. Kale duvarlarının içinde 17inci yüzyıldan kalma birkaç Osmanlı tarzı ev vardır.

Mesafe: 1 km

Ankara'nın güneyinde Atpazarı yerleşiminde bulunan Müze eski Osmanlılardan Mahmut Paşa tarafından Kurşunlu Han da inşaa edilmiştir. Bugün Kurşunlu Han kütüphane konferans salonu labaratuar ve atölye olarak kullanılmaktadir. Bu Osmanlı binasının içinde, müzenin, Anadolu'yla ilgili arkeolojinin birkaç sergilenen eşyası vardır. Bunlar, paleolitik çağla başlar, ve cilalı taş devrine ait kronolojik olarak Neolitik eski bronz asya ticaret kolonileri, hitit Phrygian ve Urartu periodlari boyunca devam etmektedir.

Müze Telefonlari: (+90 312) 324 31 60 / 312 62 48

Açık Saatler: 08:30 - 17:30 Müze Pazartesi günleri kapalıdır.

Mesafe: 1 km

Ulus ve Yıldırım Bayazıt köşesinde Çankırı caddesinin arasındaki yerleşim yeri caddenin 2.5m yukarısına kurulmuştur.Banyolar Caracalla tarihine kadar gider. Çankırı caddesi girişindeki Caracalla banyoları kurşun tabakalarla örtülerek sütun tabakalar kuşatmaktadır.Bu avlunun bir kenarında 32 sütun toplam 128'in üzerindedir. Asıl banyolar arenanın hemen arkasındadır. Olağanüstü büyüklükteki yapının yanlarında, Apoditerium (giyim bölümü), Frigidarium (soğuk bölüm),Tepidarium (ılık bölüm) ve Caldarium (sıcak bölüm) olarak çok tipik düzenlemeler bulunmaktadır.

Mesafe: 100 m

Ulus'ta Hacı Bayram camisine yerleşmiş bitişik, tapınak, Phrygian erkek Tanrıçalarının şerefinde M.Ö. 2. yüzyılda inşa edildi. Bizim gördüğümüz tapınağın kalıntıları bugün, kral Pylamenes tarafından bağlılığın bir işareti olarak Roma İmparatoru Augustus tarafından yönetici Amintosun oğlunun şerefine inşaa edilmiştir. Diğer toplamalar, karmaşık zamanlar esnasında yapılmış ve bir kiliseye dönüştürülmüştür.

Mesafe: 200 m

Ankara'nın Ulus semtinde Augustus Tapınağı'nın bitişiğindedir. İlk yapılış tarihi 831 H. (1427/28) olan cami bugünkü haliyle 17. ve 18. asır camilerinin karakterlerini taşır.

Mesafe: 150 m

Bu müze, Namazgah olarak Ankara alanında, Müslüman mezarlığında bir tepede kuruldu ve 18 Temmuz 1930 'da halka açıldı. Avluda Atatürk geçici defin yeri bulunduğu gibi cenazesi Anitkabire götürüldüğü zaman, 1938 Kasımda, kapatılmıştır. Müze 15 yıl boyunca onun kabri olarak hizmet ettiği gibi, bu kısım halen sembolik hatıra olarak korunmaktadir. Selçuklu döneminden günümüze kadar birçok Türk sanatından örnekler vardır. Etnografya'da uzmanlar için bir kütüphane mevcut olmakla birlikte halk bilgisi ve sanat tarihi de vardır. Bina, tek bir kubbeyle dikdörtgensel ve travertineyle örtülen taş duvarlarıdır.

Müze Telefonu: (+90 312) 311 95 56

Açık saatler: 08:30 - 12:30 / 13:30 – 17:30 Müze Pazartesi günleri kapalıdır.

Mesafe: 1 km